Faster

Faster-båtenes egenskaper er designet for profesjonell bruk. Politi og redningsetat har i en årrekke støttet seg på Faster.