1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Personvern

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger:

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:  

Lundamo Auto AS, Kvenildmyra 3, 7093 TILLER,

Telefon: +47 99 09 70 60 

Denne generelle erklæringen gjelder alle personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) Lundamo Auto AS (Org nr 960 865 219).

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Lundamo Auto AS i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Som ansatt eller som ekstern ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsnummer.

Ditt personvern er viktig for Lundamo Auto AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Lundamo Auto AS er underlagt taushetsplikt.

 

 

Behandlingsansvarlig

Lundamo Auto AS ble etablert av Jarl Wessel Stølhaug i 1986 og han er Daglig leder for bedriften. Av den grunn er det han som er å anse som behandlingsansvarlig for behandlingene av personopplysninger som gjengitt nedenfor, med mindre annet er opplyst.

Dersom Lundamo Auto AS benytter sosiale medier som informasjonskanal vil disse mediene være selvstendig behandlingsansvarlig for den eventuelle videre behandling av personopplysningene som disse mediene gjør i tillegg til det som Lundamo Auto AS selv står for.

Hvorfor Lundamo Auto AS må ha dine personopplysninger

Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtalen du har inngått med vårt selskap. Det vil si at vi trenger å vite hvem du er, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi trenger kunnskap om din kjøpte vare hos oss og eventuelle tjenester du kjøper av oss slik at vi kan yte deg den servicen vi er forpliktet til gjennom avtalen, men også slik at ditt nåværende og fremtidige varekjøp skal fungere mest mulig smertefritt for deg. Opplysningene er også nødvendige å lagre dersom vi må tilbakekalle utstyr eller kjøpt vare av tekniske årsaker.

Vi vil måtte ha navn, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon/førerkort dersom du ønsker å prøvekjøre en av våre kjøretøy.

Lundamo Auto AS bruker personopplysninger i forbindelse med kontraktsdokumenter, Statens vegvesens autoregistrering, forsikringer og finansiering.

Lundamo Auto AS tilbyr finansieringsløsninger via Santander Consumer Bank, Sparebank 1 Finans Midt-Norge og Brage Finans. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, opplysninger knyttet til varekjøpet, samt økonomiske opplysninger knyttet til finansieringen. Vi vil også gjennomføre kredittsjekk av kunder.

Så lenge lagrer vi personopplysningene dine

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med vår hovedleverandører, Erling Sande AS og AS Kellox for eierregistering og garantier samt servicer og reklamasjoner.

For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen, slik som Statens Vegvesen, forsikringsselskap og finansieringsselskap.

Vi vil også dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Her lagres dine personopplysninger

Personopplysninger som behandles av Lundamo Auto AS som behandlings-ansvarlig, lagres på servere kun i Norge

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å si ifra om og rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til: post@lundamoauto.no eller pr post Lundamo Auto AS, Kvenildmyra 3, 7075 Tiller.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no

Informasjonssikkerhet

Lundamo Auto AS tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Lundamo Auto AS sine retningslinjer og rutiner for personvern.

 

 

Tiller 17.09.2021